Učesnici

Udruženje građana
„Scio“
Osnovna škola
„Ivan Goran Kovačić“
Osnovna škola
Mladika“
Osnovna škola
„Ali Nihad Tarlan
Ilkokulu

Savremeno obrazovanje

Metodologija koju koristimo u ovom projektu usredsređena je na stalnu komunikaciju i jednaku koordinaciju putem Skipe-a i softverskih alata Slack, Trello i Teamup. Sve učesnike će SCIO organizacija obučiti o korišćenju IKT alata, što će poboljšati njihove veštine i znanja. Očekivani rezultati su upotreba aplikacije Agora u procesu poučavanja i učenja u Sloveniji, Turskoj i Srbiji. Korišćenje aplikacije Agora motivisaće nastavnike da koriste IKT alate i ambijentalno učenje, a učenici će svoja znanja usvajati uspešnije i uživaće u procesu učenja. Zahvaljujući ovom multikulturalnom i multidisciplinarnom projektu postižemo razmenu iskustava i primera dobre prakse među školama.
0 Broj učesnika
0Y Trajanje
0K Broj programa
0 Broj zemalja
Naše aktivnosti

Poslednje vesti

Naše aktivnosti

U okviru projekta “Agora”, realizovano je niz aktivnosti. Učitelji OŠ “Ivan Goran Kovačić” ,čiji tim čine: Dragana Aničić-koordinator Katarina Milovanović Marijana Popović...

Appagora